Kategorie

Výrobci

Partneři

.

Unuodesign

.

MaMila

.

Ekogerie

.

to Sauer

.

Obchodní podmínky

 

Majitel a provozovatel www.ekopleny.cz


Zuzana Vašutová

Horní Bečva 909

756 57

IČO: 70465991

DIČ: CZ7961064166 - jsme plátci DPH

.

Adresa pro zasílání korespondence:


Zuzana Vašutová

Horní Bečva 909

756 57
E-mail: ekopleny@ekopleny.cz

Tel: +420 605 120 421

Bankovní spojení:

mBank

.
č.ú. : 670100-2208593377/6210

IBAN: CZ0262106701002208593377

BIC (SWIFT) : BREXCZPP

.

1. Objednávka - uzavřevní kupní smlouvy - K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího, který má zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno objednávkou z eshopu, emailem, event. i telefonicky.

Kupující obdrží oznámení o obdržení objednávky.

 

2. Předmět smlouvy - Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem.

.

3. Dodací podmínky - Zboží je předáno dopravci nejdéle do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo do 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet (v závislosti na zvoleném způsobu platby).

 

Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník co nejdříve informován na uvedené kontakty a zboží bude doručeno v nejbližším možném termínu, případně pokud nebude možné ho dodat, proběhne dohoda o změně objednávky. Ve zvláštních případech, u zboží na objednávku, je termín dodání uveden zvlášť vždy u konkrétního zboží.


Kupující bude v co nejkratší době od učinění objednávky informován o přijetí a jejím následném zpracování.

 

 Zboží bude doručeno následovně:

 

Při platbě předem na účet:

objednávka do 500,- Kč včetně: 59,- Kč (doporučené psaní České pošty) - velmi ploché zboží (dámské vložky, bryndáčky, snappi sponky, extendory - max. tloušťka balíčku do 5 cm - pokud  balíček nebude splňovat podmínky, budeme Vás informovat o navýšení poštovného)

objednávka do 500,- Kč včetně: 85,- Kč (doporučený balík České pošty)

objednávka nad 500,- včetně: 129,- Kč (balík do ruky či balík na poštu České pošty) 

Při platbě na dobírku:

objednávka: 159,- Kč (DOBÍRKA balík do ruky či na poštu České pošty)

 

Kupující je povinen dodanou zásilku před převzetím prohlédnout a zkontrolovat její stav. Pokud kupující zjistí viditelné poškození obalu (roztržení apod.), doporučujeme zásilku odmítnout.

Převezme-li kupující zásilku, u které po rozbalení zjistí poškozené zboží způsobené přepravcem, reklamuje ji nejpozději do 2 pracovních dnů u své dodací pošty.

 

4. Právo z vadného plnění (ZÁRUKA) - Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, při platbě na dobírku dnem převzetí a zaplacení zboží, při platbě předem na účet dnem vyexpedování zboží prodávajícím.

Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady výrobku. Pokud to není možné, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

.

5. ReklamaceReklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

.

Podmínky pro uznání reklamace:
- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
- vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty
- byl předložen doklad o zakoupení
- reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
- prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
- pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé

.

Reklamaci nelze uplatnit
- při běžném opotřebení výrobku
- při nesprávném použití výrobku
- při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převezetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

.

Adresa pro zasílání reklamací: Zuzana Vašutová, Horní Bečva 909, 75657

.

6. Odstoupení od smlouvy - Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že Vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou bankovním převodem vráceny, a to nejpozději do 14 dnů.

.

Podmínky pro vrácení peněz:

- Zboží musí být neporušené a nepoužité tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. V případě poškození obalu či v případě použití zboží, může být vrácená částka ponížena v závislosti na stavu vráceného zboží.

- Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží.

Zásilky dobírkou nebudou přijaty!

- Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 Občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

U platby předem je vynaložené poštovné účtováno částkou 95,- Kč, u platby dobírkou částkou 125,- Kč. Balné neúčtujeme.

(Vrácená částka bude ponížena o poštovné samozřejmě pouze tehdy, pokud bylo při zaslání objednávky poštovné hrazeno prodávajícím a nikoli kupujícím.)

- Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

.

7. Ochrana osobních údajů - Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.

Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám.

.

UPOZORNĚNÍ: Bez písemného svolení majitele webu www.ekopleny.cz není dovoleno kopírovat texty popisu zboží či fotografie a používat je pro komerční užití!

 

Všechny ceny jsou včetně DPH.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 12.1.2018.

 

Upozornění

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu ekopleny@ekopleny.cz.

 

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 250,- Kč.

 

V případě, že bude nevyzvednutá dobírka odeslána na žádost zákazníka opakovaně, účtuje se cena dvojnásobného poštovného.


Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

TOPlist